Veelgestelde vragen

Wanneer gaan de werken aan het Einderpark van start?

De voorbereidende werken voor Einderpark zijn voorzien voor 2023.

Status project : de bouwaanvraag werd ingediend.

Wat gebeurt er met de groenvoorziening?

Eerst rooien we het groen dat geen toegevoegde waarde meer is voor de site. Vervolgens planten we nieuwe flora met aandacht voor variatie in hoogte, dichtheid, kleur, etc. voor een aantrekkelijke en stimulerende buitenomgeving.

Woonproject Einderpark kadert in het concept van De Groene Wandeling, een initiatief dat zich inzet voor meer natuur in de Lommelse stadskern. De footprint van de gebouwen is dan ook laag t.o.v. het gehele projectgebied.

Dit verkeersvrije buurtpark is ook toegankelijk voor buurtbewoners, met verschillende recreatieve mogelijkheden zoals een wandelroute, een ligweide, een speelbos met natuurlijke spelelementen, etc.

Zal er verkeershinder zijn tijdens de werken?

Doordat de werkzaamheden zich vooral afspelen in het binnengebied, zal je normaalgezien noch overlast noch een verminderde bereikbaarheid ondervinden. Samen met de Stad Lommel doen we er immers alles aan om de mobiliteitsdoorstroom zo vlot mogelijk te laten verlopen, met een voldoende brede in- en uitrit voor werfverkeer.

Gezien er veel ruimte is aan de binnenzijde van het project, worden werkvoertuigen voornamelijk gestald op door ons voorziene parkeerplaatsen. Wij sluiten onze werven bovendien altijd professioneel af met de nodige veiligheidsradars.

Hoe zal het bijkomende verkeer van Einderpark aangepakt worden?

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien in de kelder, zelfs aanzienlijk meer dan dat er woonentiteiten zijn. Daarnaast zijn er bezoekersparkings beschikbaar en wordt er, in samenspraak met Stad Lommel, volop ingezet op fietsmobiliteit met boven- en ondergrondse fietsparkings.

Wie ontwikkelt dit project?

Van den Boer Concept (Lommel) en Lamers Bouwonderneming (Hamont) zijn beide sterke vastgoedspelers, die voor verscheidene residentiële projecten de krachten bundelen. Wij ontwikkelen in een straal van 40 km projecten met een lokale verankering en werken daarvoor exclusief samen met lokale leveranciers, zodat onze klant steeds in de regio materialen kan kiezen.  

Een vraag?
Contacteer ons